Het gratis portaal voor buitenlandse woningen

Huis kopen in Hongarije ?

Mooie steden als Budapest, Pécs en Kaposvár met hun eeuwenoude historie, prachtige gebouwen en musea zijn het bezoeken meer dan waard maar bovendien vind u er een west Europese sfeer met talrijke uitgaansmogelijkheden.

Het klimaat:
Hongarije ligt op de scheidslijn van zeeklimaten en landklimaten. Door de centrale ligging in het zuidoosten van Europa is de invloed van de Middellandse Zee klein, met uitzondering van het gebied rond het Mecsek gebergte in het zuidwesten. Omdat Hongarije bijna geheel omsloten is door heuvel- en berggebieden, krijgen depressies minder kans om Hongarije te bereiken. Hierdoor is Hongarije een relatief droog land en behoort zeker de oostelijke helft tot de meest droge gebieden van Europa. Het westelijke deel en de berggebieden profiteren van iets meer neerslag.

Warme zomers
De zomermaanden in Hongarije zijn vrij warm. De temperaturen lopen overdag op naar 25 tot 30 graden. Zelfs in de hoger gelegen gebieden ten westen van de Donau wordt het zomers warm in de maanden juni, juli en augustus. Bij stabiele hogerdruksystemen boven de Balkan kunnen de temperaturen tijdens deze maanden gemakkelijk nog een stuk verder oplopen. Periodes met maximumtemperaturen tussen de 35 en 40 graden komen daarom dan ook vrijwel jaarlijks voor in Hongarije. De zomer is ook de relatief natste periode. Gemiddeld valt er in de zomer 50 tot 90 millimeter regen per maand. Het westen is, net als gedurende de rest van het jaar, iets natter en het oosten iets droger.

Zon
Met iets meer dan tweeduizend uren zonneschijn per jaar wordt Hongarije goed bedeeld, zeker ten opzichte van andere Europese landen. Het zuiden en zuidwesten zijn wat zonniger (2100-2200 zonuren per jaar), het noorden wat minder met ongeveer 1800 tot 1900 uren zonneschijn op jaarbasis.

Koele winters
Dat Hongarije in een overgangsgebied ligt van zee- en landklimaten is duidelijk merkbaar in de winter. Het westen kenmerkt zich wat betreft de wintertemperatuur en neerslag als een zeeklimaat. De rest van het land toont een aanzienlijk grilliger karakter in de winter. Kenmerkend voor het oostelijke deel van Hongarije is het karakter van een landklimaat gedurende de winterperiode. Met gemiddelde dagtemperaturen die net rond of boven het vriespunt liggen en nachttemperaturen die gemiddeld rond de vijf graden onder het vriespunt komen. Boven een sneeuwlaag kunnen de temperaturen 's nachts gemakkelijk nog een stuk verder dalen en vooral op de laagvlaktes zijn temperaturen van -15 graden Celsius of lager mogelijk.

Sneeuw
Gemiddeld wordt Hongarije dertig dagen per jaar bedekt door een laagje sneeuw. Voor de laagvlakte in het zuidoosten is dit rond de twintig dagen. In de bergen in het noorden (Matra en Bükk) is de periode dat er sneeuw ligt veel langer. Op de hoogste plekken ligt er tegen de honderd dagen per jaar sneeuw en is er de mogelijkheid om wintersporten te beoefenen, echter voor de geoefende skiër zal Hongarije niet zo'n uitdaging vormen, maar voor wie het allemaal niet zo hard, snel en steil hoeft, biedt Hongarije de kans om aan wintersport te doen.

Cultuur:
Cultuurwaarden:
In Hongarije vermengen zich de invloeden van westerse en oosterse culturen uit een meer dan duizend jaar oude historie. Men vindt er sporen van het Romeinse Rijk, gebouwen uit de tijd van de Turkse overheersing en overblijfselen uit de middeleeuwen. Op de bergtoppen restten nog muren van oude burchten. Prachtige basilieken en pronkerige kastelen sieren het landschap en stadsbeeld.
De steden Boeda, Székesfehérvár, Visegrád en Esztergom zijn de zogenaamde koningssteden uit de middeleeuwen en getuigen nu nog van hun stormachtige verleden.
Oosters en westers cultuurgoed is hier verweven met de tradities van een duizendjarige staat. Veszprém is de stad van de koninginnen, oude stadjes uit de barok zijn Vác, Györ en Eger. De stad Sopron wordt nog omgeven door een oude stadsmuur en in Pécs overheerst een sfeer als aan de Méditerranée. Overal in het land vertellen musea, monumenten en cultuurcentra het afwisselende verhaal van de Hongaarse historie.

Levendige cultuur:
Als men aan Hongarije denkt, denkt men automatisch aan muziek; aan grote namen als Kodály en Bartok, aan operettes als "Die Lustige Witwe" of de "Csárdásfürstin", maar ook aan vurige zigeunermuziek en temperamentvolle volksliederen en folkloristische dansen. Dit rijke muzikale erfgoed wordt in Hongarije goed onderhouden en elk jaar worden vele festivals en andere evenementen ter ere van deze muziek en de makers er van, georganiseerd.
Het Boedapester Lentefestival kent een lange traditie en vindt elk jaar plaats gedurende twee weken in maart. Inmiddels nemen elf steden uit de provincie deel. Ook het Opera- en Balletfestival in Boedapest zorgt voor een bont programma. Maar ook in andere regio’s wordt de muziek als het ware geleefd, bijvoorbeeld aan het Balaton-meer tijdens het Balaton Festival (mei), bij de openluchtuitvoeringen in Szeged, bij de joodse zomerfestivals die in verschillende steden worden gehouden of gedurende de Zempléner Kunstdagen in Sarospatak. De keuze is bijna onbeperkt en biedt voor ieder wat wils.

Werelderfgoed:
Op dit moment zijn acht locaties in Hongarije door UNESCO opgenomen in de werelderfgoedlijst. UNESCO vindt het belangrijk en waardevol deze locaties te beschermen en te onderhouden.
Het gaat hier onder andere om de natuurlijke verschijnselen als de Aggteleker en Slowaakse “karsten” (landschapsvormen door oplossing van kalksteen in water), de grootste in hun soort in Centraal Europa, het nationale park Hortobágy en het landschap rondom het Ferto-meer.
Maar ook monumentale gebouwen staan op die lijst, allereerst het oudchristelijke kerkhof in Pécs met zijn prachtig beschilderde grafkamers, de meer dan duizend jaar oude Benedictijner abdij in Pannonhalma en het middeleeuwse dorp Hollók.
In het geografisch en geologisch zo bijzondere wijnbouwgebied Tokaj worden de oude wijntradities nog steeds bewaard en toegepast.
Ook bouwwerken langs de Donau-oevers in Boedapest behoren tot het UNESCO werelderfgoed: de Burcht van Boeda, de op de Gellértberg staande Citadel en de architectonisch unieke Andrássy Laan.

Volksfeesten:
In elk jaargetijde worden in Hongarije grote volksfeesten gehouden: om de winter te verdrijven of het voorjaar te begroeten, om dank te zeggen voor een goede (wijn)oogst. Natuurlijk zijn daarbij ook de traditionele feesten zoals Pasen, Pinksteren en Kerstmis van belang. De meeste feesten worden nog op de traditionele wijze in klederdrachten en met volksmuziek gevierd. Daarbij verschillen de kleuren en motieven duidelijk. Erg populair zijn de tradities van Kalocsa. Borduurwerk en beschilderde wanden zijn daarvan een belangrijk onderdeel. Op veel plaatsen zijn  indrukwekkende uitingen van de historische volksgebruiken te bewonderen in openluchtmusea.

Een huis kopen:

De wijze van handelen met betrekking tot de aankoop van een huis of grondstuk in Hongarije verschilt in de basis niet zoveel van de manier waarop men in Nederland of België een onroerend goed koopt.
Er wordt vaak ingewikkeld over gedaan, maar ook hier geldt dat er regels zijn die in acht moeten worden genomen. Uw gecertificeerde makelaar weet er alles van en zal u dan ook van het begin tot tot het einde van de procedure begeleiden en van advies dienen.

De makelaar (bemiddelaar):
In tegenstelling tot andere landen, moet een bemiddelaar (makelaar-taxateur) in onroerend goed in Hongarije beschikken over diverse diploma's en een door de Hongaarse Staat uitgegeven vergunning. Hij moet als zodanig zijn ingeschreven bij de Hongaarse Kamer van Koophandel en over de vereiste belasting en BTW nummers beschikken. Eenieder die zich als bedrijf of particulier bezig houdt met het verkopen van of bemiddelen in onroerend goed in Hongarije en daarbij niet geregistreerd is als gediplomeerd makelaar en niet als zodanig staat ingeschreven, is illegaal bezig en dus strafbaar. Het wordt dus sterk afgeraden hiermee zaken te doen.

De koopprocedure:

Heeft u uiteindelijk besloten een huis of grondstuk in Hongarije te kopen, dan moeten er een aantal juridische handelingen worden verricht om de te naam stelling te bewerkstelligen.
Deze worden in Hongarije uitgevoerd door een advocaat. Hij verricht onderzoek naar het object, controleert de financiële toestand van de verkopers met betrekking tot afgesloten hypotheken of leningen, het aantal eigenaren etc. Mocht op enigerlei wijze een aantekening op het kadasterblad staan met betrekking tot een schuld van welke aard dan ook, dan zal de verkoper (of de advocaat in diens opdracht) een bewijs moeten overleggen dat de betreffende schuld voldaan is. Na het betalen van de benodigde leges wordt de aantekening verwijderd en kan de overdracht plaatsvinden.
Tevens zorgt de advocaat voor de noodzakelijke uittreksels uit het kadaster en voor betaling van de koopsom aan de verkoper. De verkoopovereenkomst wordt door hem opgemaakt waarna alle partijen op zijn kantoor de contracten kunnen ondertekenen en hij een aantal exemplaren kan indienen bij de gebruikelijke instanties. Zodra de contracten zijn verwerkt bij het Kadaster (tussen 30 en 60 dagen), kunt u een uittreksel opvragen en zien dat u daadwerkelijk de eigenaar bent van het aangekochte object.

Na de aankoop:
Nu de contracten ondertekend zijn en de betaling heeft plaatsgevonden, zullen er nog een aantal zaken geregeld moeten worden.
Het pand zal verzekerd moeten worden, nutsvoorzieningen zullen op uw naam moeten worden gesteld, een bankrekening worden geopend en indien u permanent in Hongarije gaat wonen moeten er ook een aantal formaliteiten bij de immigratiedienst, belastingdienst verricht worden en eventueel zal er ook een ziektekostenverzekering afgesloten moeten worden.
Denkt u er wel om dat met regelmaat het gras op uw perceel gemaaid zal moeten worden.
Er is wetgeving omtrent het voorkomen van allergische reacties veroorzaakt door “Parlagfü” (Ambrosia artemisiifolia). Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 Hongaren hiervoor allergisch is.
Staat het gras te hoog dan zal de gemeente het laten maaien en zult u de kosten vermeerderd met een boete moeten betalen.
Het wordt door de gemeenschap zeer op prijs gesteld als u uw eigendom netjes onderhoud en verzorgt.
De betalingen van de nutsvoorzieningen kunt u met een automatische incasso rechtstreeks door uw bank laten verrichten. Een aantal facturen komen echter naar uw huisadres in Hongarije en het verdient dan ook aanbeveling om een postadres te hebben, zodat ook deze rekeningen betaald kunnen worden.

Onroerend goed binnen en buiten de bebouwde kom:
Er zijn een aantal restricties voor het kopen van onroerend goed in Hongarije ter bescherming van de lokale bevolking, natuurgebieden en agrarische gebieden.
Omdat hier vaak onduidelijkheid over ontstaat volgt hier een beknopt overzicht:

Wat kunt u als buitenlander kopen in Hongarije:

       Als EU-ingezetene kunt u zonder beperkingen onroerend goed kopen zolang dit binnen de bebouwde kom is gelegen.

       Als niet EU-ingezetene kunt u binnen de bebouwde kom gelegen onroerende goederen kopen, echter u dient hiervoor toestemming te krijgen van de provinciale autoriteiten.
U heeft deze toestemming niet nodig wanneer u over een Hongaars bedrijf beschikt en uw bedrijf het object koopt.

       Objecten buiten de bebouwde kom die een woonbestemming hebben en op niet meer dan 6000 m2 grond liggen.
Hiervoor geldt de volgende procedure:
Na het opstellen van het koopcontract is het de verantwoording van de verkopende partij om een aantal instanties op de hoogte te stellen.
De gemeente waarin het onroerende goed is gelegen publiceert de overeenkomst gedurende 60 kalenderdagen op het gemeentelijke publicatiebord. In die periode hebben in onderstaande volgorde een aantal partijen mede het recht om dit onroerende goed te kopen.

1.    De Hongaarse staat (NFA).

2.    De huidige huurder, pachter of bewoner.

3.    Directe buren.

4.    Inwoners van dezelfde gemeente.

5.    Huurder of pachters van onroerend goed in de gemeente, maar niet in de gemeente woonachtig.

Als na 60 dagen geen van de bovenvermelde partijen van hun recht gebruik heeft gemaakt, dan wordt het contract automatisch rechtsgeldig.

Wat kunt u als buitenlander niet kopen in Hongarije:

       Alle buiten de bebouwde kom gelegen onroerende goederen, zoals wijnhuisjes, woonhuizen, boerderijen enz. Er is sprake van een wetswijziging die het mogelijk zou moeten maken om na 2014 deze objecten te kunnen aankopen, maar zeker is dit nog niet.

       Landbouwgrond.

       Bos.

       Heide.

       Natuurgebieden.

       Waterwingebieden.

       etc.

Er wordt regelmatig geschermd met juridische constructies als voorlopige koopovereenkomsten, pachtcontracten, leasecontracten, huurkoop-overeenkomsten, enz. met als doel het omzeilen van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de aankoop van buiten de bebouwde kom gelegen onroerende goederen door buitenlanders. Deze constructies zijn illegaal. Het meewerken hieraan is voor alle betrokkenen strafbaar!

 

Overdrachtsbelasting in Hongarije:
Wanneer u onroerend goed koopt in Hongarije bent u overdrachtsbelasting verschuldigd. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van het type onroerend goed dat u koopt.

Hier treft u een lijst met de tarieven volgens het type vastgoed:

       Woonhuizen, vakantiewoning, weekendhuis, garagebox: 4% over het gehele bedrag.

       Bedrijfspanden en industriële grond: 4% over het gehele bedrag.

       Bouwgrond: 4% over het gehele bedrag.

       Onbebouwde grond: 4% over het gehele bedrag.

Indien meerdere personen een object aankopen, dan betaalt ieder naar rato.

U krijgt automatisch een afrekening van de Hongaarse belastingdienst (NAV, Nemzeti Adó- és Vámhivatal); soms na 6 weken, soms na 6 maanden!
Omdat de Hongaarse belastingdienst in principe geen aanslagen naar een buitenlands adres verstuurd, is het verstandig de Hongaarse belastingdienst via het kantoor "Sigma" de overdrachtsbelasting te laten innen. Sigma stuurt dan de aanslag naar uw adres in het buitenland zodat u via uw eigen bank het verschuldigde bedrag kunt overmaken naar Hongarije. Op deze manier voorkomt u boetes c.q. beslagen door te late betalingen.

 

Winstbelasting op onroerend goed:
Woonhuizen inclusief het daartoe behorende perceel en bijgebouwen:
Verkoopt u binnen een termijn van 5 jaar na aankoop, uw woonhuis in Hongarije, dan bent u 16% winstbelasting verschuldigd. Het percentage neemt na 2 jaar per jaar af. U betaalt deze belasting over het verschil tussen aankoop- en verkoopprijs, dus over de gemaakte winst.
Onder winst wordt verstaan de verkoopprijs verminderd met de aankoopprijs en gemaakte kosten.
De kosten kunnen o.a. bestaan uit:

       Commissie van uw makelaar.

       Advocatenkosten voor contracten e.d.

       Leges.

       Advertentiekosten.

       Kosten ten behoeve van verbouwingen en renovaties.

Let wel: U kunt uitsluitend deze kosten van de winst aftrekken, indien u beschikt over de officiële facturen.

U krijgt een korting afhankelijk van het aantal jaren dat u het onroerende goed in uw bezit hebt.
De berekening is als volgt:

       Tot 2 jaar: Geen korting, dus 16% over de winst.

       Na 2 jaar: 10% korting, dus 16% over 90% van de winst.

       Na 3 jaar: 40% korting, dus 16% over 60% van de winst.

       Na 4 jaar: 70% korting, dus 16% over 30% van de winst.

       Na 5 jaar: 100% korting, dus geen winstbelasting.

Overige categorieën (grondstukken, zomerhuisjes, winkelpanden, kantoren, etc.):
Onder winst wordt verstaan de verkoopprijs verminderd met de aankoopprijs en gemaakte kosten.
De kosten kunnen o.a. bestaan uit:

       Commissie van uw makelaar.

       Advocatenkosten voor contracten e.d.

       Leges.

       Advertentiekosten.

       Kosten ten behoeve van verbouwingen en renovaties.

Let wel: U kunt uitsluitend deze kosten van de winst aftrekken, indien u beschikt over de officiële facturen.
Het tarief bedraagt 16% over de gemaakte winst.

U krijgt daarop een korting afhankelijk van het aantal jaren dat u het onroerende goed in uw bezit hebt.

De berekening is als volgt:

       Tot 6 jaar: Geen korting, dus 16% over de winst.

       Na 6 jaar: 10% korting, dus 16% over 90% van de winst.

       Na 7 jaar: 20% korting, dus 16% over 80% van de winst.

       Na 8 jaar: 30% korting, dus 16% over 70% van de winst.

       Na 9 jaar: 40% korting, dus 16% over 60% van de winst.

       Na 10 jaar: 50% korting, dus 16% over 50% van de winst.

       Na 11 jaar: 60% korting, dus 16% over 40% van de winst.

       Na 12 jaar: 70% korting, dus 16% over 30% van de winst.

       Na 13 jaar: 80% korting, dus 16% over 20% van de winst.

       Na 14 jaar: 90% korting, dus 16% over 10% van de winst.

       Na 15 jaar: 100% korting, dus geen winstbelasting.

 

Overige belastingen:
Gemeentebelastingen:
Ook in Hongarije betaalt u belastingen aan uw gemeente. Eenmaal per jaar krijgt u een aanslag waarin alle lokale belastingen zijn opgenomen.
De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door een aantal criteria, zoals bijvoorbeeld: oppervlakte pand, type onroerend goed, gemeente voorzieningen, etc.

Motorrijtuigenbelasting:
Men kent geen aparte motorrijtuigenbelasting zoals in bijvoorbeeld Nederland. In de brandstofprijzen is reeds een vergoeding opgenomen. U bent echter wel aan uw gemeente een bedrag verschuldigd, afhankelijk van het type voertuig, voor het gebruik van de wegen in uw woonplaats. Ook hiervoor ontvangt u jaarlijks een aanslag.

Hondenbelasting:
In sommige gemeenten is men begonnen met het invoeren van een “hondenbelasting”. Hiervoor dient u zelf aangifte te doen bij uw gemeente.

BTW (Áfa):
Uiteraard kent Hongarije ook het fenomeen BTW. De hoogte op dit moment bedraagt 27%. Wij maken u er op attent, dat de prijzen bij groothandels vaak exclusief BTW zijn.

 Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Mecsek Makelaardij Kft in Hongarije.

Let op: Onze disclaimer is van toepassing op deze tekst.
Terug naar woningaanbod

Cultuurwaarden

In Hongarije vermengen zich de invloeden van westerse en oosterse culturen uit een meer dan duizend jaar oude historie. Men vindt er sporen van het Romeinse Rijk, gebouwen uit de tijd van de Turkse overheersing en overblijfselen uit de middeleeuwen. Op de bergtoppen restten nog muren van oude burchten. Prachtige basilieken en pronkerige kastelen sieren het landschap en stadsbeeld.

cultuurwaarden