Het gratis portaal voor buitenlandse woningen

De aankoop van een huis of grond in Bulgarije

Tijdens uw bezoek

1. Betaal de reservatie bedrag
Het bedrag voor reservatie is gewoonlijk tussen 1 000 – 3000 euro. Voor de onroerende goederen met de prijs tot 30 000 euro is de reservatie bedrag 10 % van de prijs. Begint de samenstellen van de voorlopige overeenkomst. Let op het volgende: in de meeste gevallen wordt dit bedrag niet terugbetaald maar vormt altijd een deel van een van de volgende betalingen.

De koper moet de reservatie kost zo snel mogelijk uitvoeren als volgt:
- Bank transfer – drie werkdagen in beslag
- Met krediet kaart in ons Hoofdkantoor in Balchik
- Contant in ons Hoofdkantoor in Balchik
Na betalen van reservatie zijn er nog 10 dagen om alle details van de voorlopige overeenkomst te bepalen. In principe moet deze voorlopige overeenkomst binnen deze 10 dagen ondertekend worden. Deze periode geeft aan de koper tijd om zijn financiën te organiseren en de eerste betaling op tijd uit te voeren

2. Stichting van de vennootschap

Om onroerend goed aan te kopen met grond moeten de niet -burgers van Bulgarije een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid stichten. Dat is niet zo moeilijk als het klinkt en kan verricht worden tijdens uw eerste bezoek als het nodig zou zijn. Let op: een vennootschap kan veel onroerende goederen bezitten. U moet tenminste halve werkdag voor formaliteiten voorzien.

Onze advocaat zal al de vennootschappelijke documenten klaar maken die u moet ondertekenen. Als het onroerend goed door meer dan een persoon wordt aangekocht is de aanwezigheid van alle geïnteresseerde personen verplicht. Iedere koper moet in het bezit zijn van een geldig paspoort. Sommige van de documenten moeten ondertekend worden bij de notaris. Bij stichting van een vennootschap dient een bankrekening geopend te worden (daarvoor betaalt u een klein bedrag) met deposito van een minimum kapitaal van 1 Euro voor de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De bovenbeschreven procedure kan door ons verricht worden. De prijs daarvoor inclusief staatsheffingen is 295 euro.
Bij deze stap tijdens uw verblijf in Bulgarije moeten de volgende heffingen betaald worden:
- Reservatie
- Kosten voor stichting van een vennootschap (295 Euro)
- Deposito voor de bankrekening van de vennootschap (1 Euro)

Na vertrek van Bulgarije

3. Voorlopige overeenkomst
Voorlopige overeenkomst is een belangrijk moment omdat hij belangrijke vragen regelt zoals verplichtingen van de beide partijen, wijze van betaling, beschrijving van het onroerend goed, tijd van beëindigen, interesten etc. Om de voorlopige overeenkomst correct samen te stellen zijn er de volgende documenten nodig:
- Gescande kopie van uw paspoort
- Woonadres
- Adres voor correspondentie (als het anders is)
- Telefoon en e-mail adresDe meeste beleggers plaatsen in de voorlopige overeenkomst een artikel dat de koper na beëindigen verplicht maakt om een overeenkomst af te sluiten voor het onderhouden van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Deze overeenkomst kan ondertekend worden door de koper persoonlijk of door de door hem gevolmachtigde persoon.

Na goedkeuring van een advocaat, als het onroerend goed niet 100% in orde is, zal de advocaat aanraden de koopovereenkomst niet af te sluiten. Gelukkig gebeurt dat heel zelden, omdat we ons best doen om eerst een kontrole te doen voor wij het onroerend goed te koop aanbieden.. Als wegens juridische redenen u de overeenkomst niet kan sluiten, zal u het volledige bedrag van deposito terugkrijgen, zonder kortingen.

4. Betaling van het eerst bedrag
Gewoonlijk is de eerste betaling schuldig twee weken na het ondertekenen van de voorlopige overeenkomst. De volgende betalingen zijn verschuldigd in overeenstemming met de perioden vastgesteld in de voorlopige overeenkomst.

Samen met de eerste betaling zijn de volgende bedragen verschuldigd:
- De eerste betaling overeenkomstig de voorlopige overeenkomst
- Vergoeding Blackseavillas
- Kosten voor stichting van een vennootschap
- Deposito op de rekening van de vennootschap 


5. Eind betaling en overdragen van eigendom
Daarvoor moeten alle kopers persoonlijk in Bulgarije aanwezig zijn of vertegenwoordigd door een gevolmachtigde persoon. Als de koper in die tijd Bulgarije niet kan bezoeken, is het aan te raden van te voren een derde persoon te machtigen.

Op het moment van overdracht van eigendom moet de koper de staats en notariële heffingen betalen. De juiste bedragen worden bepaald op basis van de gemeenschappelijke regels en de prijs van het onroerend goed in de notariële akte. Nadat de advocaat alles goedkeurt, betaalt u de rest van de prijs en de staats en notariële heffingen. Let op: deze heffingen zijn afhankelijk van de gedeclareerde prijs van het onroerend, die in akkoord tussen de koper en de verkoper soms verschillend kan zijn van de prijs vermeld in de voorlopig overeenkomst.

Het gehele proces neemt ongeveer 4 weken in beslag maar door bemiddeling van onze vertegenwoordiger is het niet noodzakelijk om terug naar Bulgarije te keren om de overeenkomst te sluiten. Nadat melden we u dat u de trotse eigenaar van het onroerend goed in Bulgarije bent.

Bank transfers
De betaling uit het buitenland naar Bulgarije kan door uw locale bank verricht worden. U moet blanco formulieren invullen voor de international transfer en de betaling zelf duurt 3-5 dagen afhankelijk van uit welk land de transfer komt. Als u de formulieren invult, vergeet niet dat zelfs een klein fout de transfer kan vertragen. Dat kan erg belangrijk zijn als u de betalingstermijn van de voorlopige overeenkomst moet navolgen. Daarom controleer de formulieren aandachtig voor het ondertekenen en voorzie genoeg tijd, doe de transfer minimum een week voor de betalingstermijn.

Verplichtingen na de transfer
1. Overdracht van eigendom op naam van de nieuwe eigenaar in de maatschappijen voor water en elektriciteit.

Jaarlijks kosten
1. Jaarrekening van de vennootschap
2. Belasting voor het gebouw


Totale kosten van de aankoop
Veel klanten vertellen ons dat het erg moeilijk is om gegevens te vinden over de concrete kosten bij de aankoop van andere agentschappen. Het antwoordt op die vraag ziet u beneden:

1. De aankoop prijs
2. Notariële heffing en belasting op aankoop van een nieuwe onroerend goed.
Die wordt bepaald op basis van de prijs en heffingen van het gemeente. B.v.: het onroerende goed met verkoopprijs van 9000 euro – is ongeveer 750 euro. Het onroerende goed met de verkoopprijs 25 000 euro – is ongeveer 1600 euro, op verkoopprijs van 100 000 euro – ongeveer 4 000 euro. Omtrent de eigendombelasting moet u op het volgende letten. Als de beide partijen– koper en de verkoper afspraak maken, dan wordt er in de notariële akte een lagere prijs ingeschreven dan de echte verkoopprijs. Hierdoor worden de belastingen verminderd, speciaal voor de onroerende goederen met een hoge verkoopprijs. Blackseavillas kan niet verantwoordelijk zijn als een van de partijen – koper of de verkoper – lagere prijs in de notariële akte wil vermelden.
3. Vergoeding Blackseavillas (350 euro)
4. Als u geen vennootschap sticht, dan totaal 295 Euro + 1 Euro.

En dat is alles, natuurlijk exclusief de dagelijkse kosten van uw verblijf in Bulgarije. 

Dank www.blackseavillas.net

Terug naar woningaanbod

De Thraciërs

Bulgarije werd in de oudheid bewoond door Thraciërs, die in de 1ste eeuw v.C. door de Romeinen werden onderworpen. Vanaf ca. 300 v.C. hadden zij zich vermengd met de binnengevallen Kelten. In het algemeen kan gesteld worden dat de Romeinen er nooit in geslaagd zijn het hele gebied rondom de Zwarte Zee ( Pontus Euxinus) te veroveren. 

De oudheid