Het gratis portaal voor buitenlandse woningen

Huis kopen in Thailand ?

Grond leasen om een huis te kopen in Thailand

In Thailand wordt al geruime tijd gesproken over de mogelijkheid dat buitenlanders beperkt grond (1 rai [= 1600m]) rechtstreeks op eigen naam kunnen registreren. Dit is echter nu (nog) niet het geval, met uitzondering van inwoners van de USA die nu al wel beperkt die mogelijkheid hebben.

De meest eenvoudige manier om de aanschaf van grond en huis veilig te stellen is het aangaan van een lease overeenkomst. Allereerst wordt de aankoop op naam van een Thaise ingezetene geregistreerd en vervolgens least men het geheel voor een periode van 30 jaar. Dit alles laat men officieel registreren bij de “landoffice”, een instelling vergelijkbaar met het kadaster.


Naast deze registratie laat men door een advocaat ter plekke een contract opmaken waarin men laat vastleggen dat er na deze periode van 30 jaar nogmaals 2 x 30 jaar geleased kan worden. In totaal heeft men dus 3 termijnen (90 jaar). Wat dus betaald wordt voor de aanschaf van de woning is dus éénmalig en geldt voor maximaal 90 jaar.

Tevens wordt in dit contract een clausule opgenomen waarin wordt vastgelegd dat het onroerend goed rechtstreeks op naam wordt gezet zodra de Thaise wet dit toestaat. Als extra zekerheid wordt het eigendomsbewijs van de grond , met de daarop bebouwde woning, aan de buitenlander overhandigd. Dit eigendomsbewijs heet Janot (spreek uit zjanoo).

De wetgeving in Thailand biedt ook de mogelijkheid om het huis rechtstreeks op naam te zetten en de grond te registreren middels een lease overeenkomst.

Appartement / condominium kopen in Thailand

Als buitenlander heeft men wel de mogelijkheid om een appartement / condominium rechtstreeks op eigen naam te registreren.

Voorwaarde is wel dat van alle appartementen / condominiums in het complex minimaal 51% op naam staat van een Thaise ingezetene.

Oprichten van een Thaise Ltd voor het kopen van een huis in Thailand

Men kan in Thailand een Thaise firma (Co Ltd) oprichten en de onroerend goed aankoop op naam van deze firma laten registreren. Echter dient ten minste 51% van de aandelen in handen van een Thaise ingezetene te zijn.

Daar de Thaise regelgeving erop gericht is om te voorkomen dat buitenlanders een Thaise firma oprichten met uitsluitend het doel om grond te kopen is deze constructie niet aanbevelenswaardig. Dat is anders indien onroerend goed wordt ingebracht met de bedoeling dat ook in Thailand te exploiteren (bijvoorbeeld verhuren). Het zakelijke karakter staat derhalve voorop.

Onroerendgoedprijzen in Thailand en investeren in het kopen van een huis in Thailand

In vergelijking met andere landen in zuidoost-Azië en Europa en zijn de prijzen voor aankoop onroerend goed in Thailand relatief erg laag.

De algemene verwachting is echter dat deze de komende jaren aanzienlijk zullen stijgen. Zeker op het moment als de Thaise autoriteiten zullen besluiten dat buitenlanders grond rechtstreeks op naam kunnen zetten zullen de prijzen naar alle verwachtingen fors stijgen.

Het aangaan van een hypotheek in Thailand is veel moeilijker dan dat wij hier in Nederland of België gewend zijn. Daarom is er in Thailand grote belangstelling voor huurwoningen.

Om een woning aan te schaffen in Thailand en deze vervolgens voor langere tijd (longterm) te verhuren kan men een redelijk rendement behalen op het geïnvesteerde vermogen. Tel daarbij op de verwachte stijging van de onroerend goed prijzen en dan kan de investering op de langere termijn lucratief zijn.

Terug naar woningaanbod

Afkomst Thai

Het is niet helemaal duidelijk waar de Thai vandaan komen. Er is een theorie die vertelt dat de Thai uit een gebied in Zuid-China steeds verder naar het zuidwesten trokken. Volgens een andere theorie waren de Thai een zeevarend volk in de Stille Oceaan.

koning Bhumibol