Het gratis portaal voor buitenlandse woningen

Booming Marokko !

Aankoopprocedure

Bij aankoop van een vakantiehuis in Marokko, wordt eerst een voorlopig koopcontract (Compromis de Vente) ondertekend met de verkoper of de makelaar. Deze voorlopige koopovereenkomst wordt ook wel eens overgeslagen, maar dient altijd opgemaakt te worden als er een deposito vooruit wordt betaald. Nadien hebt u nog 2 weken de tijd om van de koop af te zien. Let u ook goed op of alle clausules, die noodzakelijk zijn opgenomen worden. Zorg voor een goede vertaling voordat u tekent. Een eerste storting van meestal 10% wordt direct aan de notaris overgemaakt. Dit beschermt uw rechten. Betaal nooit aan de makelaar of direct, maar op 'geblokkeerde' rekeningen.


Tijdens de overdrachtsperiode zult u de financiering moeten regelen en start de notaris met de voorbereiding. Bij voltooiing ontvangt u nog een woonvergunning (Permis d'habitation). Vlak voor ondertekening van het definitieve contract (Acte de Vente) wordt u een afschrift van deze akte toegezonden (Projet de l'acte). Nadat u geheel betaald heeft, ontvangt u van de notaris een duplicaat, waaruit blijkt dat u de nieuwe eigenaar van het vakantiehuis bent. De originele akte wordt verstuurd naar het kadaster en daar wordt uw naam ingeschreven als rechtmatige eigenaar. De leges en belastingen dient u binnen 30 dagen na de overdracht te hebben voldaan. Bij off-plan geldt hetzelfde, waarbij gefaseerd de rest van de betalingen volgen tot bij oplevering van uw vakantiehuis. Bij off-plan wordt niet alleen een koopovereenkomst gesloten, maar ook een aannemingsovereenkomst.
 
Kosten voor de Koper
De kosten voor de koper bedragen tussen de 6-12% van de aankoopprijs, afhankelijk welke diensten men afneemt en in welk stadium van het aankoopproces dit wordt gedaan. Bovenop de koopsom komen nog de kosten voor notaris, advocaat, accountant, vertalingen, belastingen, leges en diverse administratieve handelingen. Zorg dat u ook op de hoogte bent van eventuele kosten voor de aanleg van infrastructuur, elektriciteit, riolering….e.d. Denk ook aan de kosten voor gemeentelijke belastingen en verzekeringskosten en houd u er ook rekening mee dat er bij een eventuele verkoop, belasting wordt geheven over de waardevermeerdering van het vastgoed.
Commissie makelaar/agent
Registratieleges:
Grondbelasting:
Kadaster:
Notariële belasting:
Honorarium notaris:
Administratieve kosten:
Accountant:
Advocaatkosten:
Vertalingen
BTW

Indien geen eigendomsrecht:
1% - 5%. Wij raden u aan om alleen met eigendomsrecht (T.F.| Titre Foncière of Melkia) te kopen. Indien u toch overweegt zonder eigendomsrecht te kopen, dan moet u rekening houden met deze extra kosten en een langdurig en stroperig onderzoek naar de eigenaren en eventuele erfgenamen, waarbij u veel risico's kunt lopen.

VNA: 
Terug | Rechtsysteem | Fiscale aspecten | Financiering
Procedures -
Aankoopprocedure

Bij Casamoro zijn de prijzen inclusief BTW. Onze projecten en objecten hebben allen een T.F. / Melkia en zijn geregistreerd. Onze off-plan beschikt over een VEFA . Alle projectontwikkelaars beschikken tevens over een "Rochsa" (bouwvergunning) voor de hier aangeboden objecten. Wij rekenen onze aankopende klanten GEEN commissie. Voor de bijkomende diensten geldt wel een tarief.
1.5% - 2.5% (+20% BTW) (Agence immobilière of Semsar)
2.5% , 5% (bij bedrijfsmatig doelgebruik)
1%
1% (Conservation Foncière)
(Vente en l'état futur d'achèvement) is een wettelijk garantiecontract ter bescherming van de koper bij off-planprojecten. Hierin wordt het project in detail beschreven (Cahier de Charge) en de rechten en plichten van beide partijen worden vastgelegd.
0.5%
1% met een minimum van 2500 MAD (+7% BTW)
4000 MAD voor eigendomsakte, stempels en zegels…e.d
Afhankelijk van werkzaamheden (+20% BTW)
Afhankelijk van werkzaamheden (+20% BTW)
Afhankelijk van werkzaamheden (+20% BTW)
20% op vastgoed (TVA)

Let goed op als buitenlander bij aankoop van grond vooral buiten de stedelijke gebieden of uw kavel beschikt over een VNA ((Vocation Non Agricole), omdat buitenlanders geen agrarische grond mogen bezitten. Navraag dient u te doen bij het kantoor van de Wali.

Terug naar woningaanbod

Geschiedenis van Marokko

Het koninkrijk Marokko ligt op het kruispunt van Europa en Afrika, en is met zijn prachtige cultuur en rijke geschiedenis een verbazingwekkend land. Het land is doordrenkt van cultuur, die mede is gevormd door de vele verschillende overheersers die het land hebben geregeerd. Het land kent een grote culturele en etnische diversiteit, maar de oorspronkelijke bewoners ervan zijn de Berbervolken. De Berbers leefden traditioneel in grote stamverbanden, die onder leiding stonden van een leider die de regels vaststelde, en geen twee Berberstammen hadden dezelfde regels.

Marokko