Het gratis portaal voor buitenlandse woningen

Huis kopen in Cyprus ?

BELASTING CYPRUS

De BTW, in Engels Value Added Tax (VAT), heeft net als in Nederland verschillende percentages voor verschillende producten of diensten. Over het algemeen zijn deze wel wat lager op Cyprus. Hieronder volgt een kort overzicht van de percentages per soort product of dienst. 
• Geen heffing (0%) voeding, medicijnen, etc.
• Kleine heffing (5%) boeken, kranten, schoenen, etc.
• Kleine heffing (8%) transport, taxi ritten, stedelijke- en toeristenbussen
• Standaard heffing (15%)
De oplevering van een huis, appartement of bedrijfsruimte, etc waarvoor bouwvergunning is gegeven ná 1/5/2004 wordt een VAT van 15% geheven. Kavels en land zijn uitgesloten van VAT wanneer het wordt verkocht zonder een vorm van bebouwing.

INKOMSTENBELASTING PERSONEN
Belasting % Inkomensschaal (EUR)
0 tot 19,500
20% 19,501-28,000
25% 28,001-36,300
30% 36,301 en meerINKOMSTENBELASTING BEDRIJVEN
De basisheffing is 10% over de winst. Er wordt echter wel verplicht tot 30% uitbetaling van de winst in dividend. Dividenden zijn belastingvrij, wat Cyprus ideaal maakt voor het vestigen van een moederbedrijf, een zogeheten Holding.
Voor semi-overheidsbedrijven is de heffing 25%.
Scheepsbedrijven die varen onder de vlag van Cyprus betalen geen winstbelasting of belasting over uitbetaalde dividend.

CAPITAL GAINS TAX 

De Capital Gains Tax wordt geheven met de bedoeling dat de staat meeprofiteert van waardestijging van vastgoed. Zoals in Nederland middels de overdrachtsbelasting 6% over de transactie wordt belast, wordt op Cyprus echter alleen de winst belast over vastgoed belast.

Capital Gains voor individuen:
• De winst over de verkoop van vastgoed of van aandelen in een bedrijf dat vastgoed bezit, wordt belast met 20%.
• Er zijn vrijstellingen voor individuen op basis van de soort vastgoed.
• Het maximum bedrag van de gehele vrijstelling op verkoop van een appartement, waar tenminste 5 jaar gewoond is voor verkoop, is €85.430.

Capital Gains voor bedrijven:
• Het standaard belastingtarief voor een bedrijf is 20%, over de winst van vastgoed of aandelen in een bedrijf wat vastgoed bezit.

RUIMTELIJKE ORDENING
De wet en uitvoering van ruimtelijke ordening is gebaseerd op de wetgeving van Groot-Brittanië. Een erfenis uit een koloniaal verleden. Dit houdt in dat de overheid zones bepaalt voor bestemming (woon, winkel, kantoor, recreatie, natuur, e.d.), de maximale bebouwing (percentage vloeroppervlakte t.o.v. kaveloppervlakte) en maximale bouwhoogte. In de praktijk komt het er op neer dat er minder regels en verplichtingen zijn dan in Nederland, maar er moet wel aan gehouden worden.

HUURRECHT
Ook het huurrecht is gebasseerd op de wetgeving van Groot-Brittanië vanuit het koloniale verleden. Net als in Nederland is het huurrecht een overeenkomstenrecht met huurdersbescherming. Ook op Cyprus zijn zowel huurbescherming, als huurprijsbescherming van toepassing. Een huurder kan dus niet zomaar het huis worden uit gezet of geconfronteerd worden met een enorme huurverhoging. In vergelijking is de huurdersbescherming in Nederland echter wel sterker en in grotere mate dan in Nederland.

Terug naar woningaanbod

Aetokremnos en jagers

De eerste bewoners van Cyprus, hoewel tijdelijk, waren jagers. De oudste vondsten zijn in Aetokremnos op het Akrotiri-schiereiland en dateren van ongeveer 10.000 v.Chr. De jagers kwamen zeer waarschijnlijk uit de Levant, het gebied ten oosten van de Middellandse Zee.

Jagers