Het gratis portaal voor buitenlandse woningen

Huis kopen in Griekenland ?


Advocaat

U kunt in Griekenland niet kopen zonder een eigen advocaat. De kosten van de advocaat bedragen 1 a 1,5 % van de koopprijs van het onroerend goed. De advocaat verifieert voor u:
Is de verkoper de daadwerkelijke eigenaar? (Vaak is onroerend goed in Griekenland gezamenlijk eigendom van verschillende familieleden.)
Kan het onroerend goed vrij van schuld gekocht worden?
Zijn er beperkingen op de bouwkavel? (Bestemmingsplan, archeologische waarde.)
Stemmen de perceelsafmetingen overeen met het Grieks kadaster?
Hebt u en uw advocaat een overeenstemming met de verkopende partij dan dient u of uw Griekse advocaat:
Een Griekse bankrekening te openen.
Een Grieks belastingnummer aan te vragen.
Een aanbetaling of deposito van minimaal 10% over te maken op rekening van, meestal, de makelaar. Kan de overdracht van het onroerend goed niet plaatsvinden omdat er iets niet geldig is dan krijgt u dit bedrag terug. Ziet u af van uw koop dan krijgt u niets terug. Ziet de verkoper af van de koop dan moet deze het dubbele van de aanbetaling terugbetalen.
Tekenen van de koopakte.
Griekse overdrachtbelasting betalen: 8 % over de eerste 20.000 euro van de belastingwaarde. 10 % over de waarde van het onroerend goed boven de 20.000 euro. (De Griekse belastingwaarde is meestal lager dan de koopsom.)
Inschrijving in het hypotheekregister.
Bij levering van het perceel of het huis de restantbetaling uitvoeren.
Bij de kosten van de advocaat en de overdrachtsbelasting dient u rekening te houden met de notariskosten, meestal 2% van de koopsom en de makelaarskosten. De makelaarskosten zijn in Griekenland behoorlijk variabel. Belangrijk is dat u zich realiseert dat het de makelaar van de verkoper is en niet uw makelaar. Ook mogen verschillende makelaars hetzelfde object in de verkoop hebben. Soms worden de makelaarskosten betaald door de verkopende partij. Is dit niet het geval en moet u de makelaarskosten betalen dan is dit een bedrag van 2 a 4 % van de koopsom. In totaal zijn de kosten bovenop de koopprijs dus 12 tot 15 %.

Notaris

Een notaris in Griekenland heeft voornamelijk een coördinerende functie. Hij is de vertegenwoordiger van de Griekse staat en registreert de transactie op basis van de Griekse wetgeving. De notaris heeft geen adviserende functie. De notaris stelt een concept koopovereenkomst op, op basis van de bestaande eigendomsakte en de gegevens van de aspirant-koper. Na het betalen van de overdrachtsbelasting en de definitieve koopsom gaat er een afschrift naar het openbare register. Vanaf dit moment is de koper formeel de wettige eigenaar van het onroerend goed.

 

Bouwvergunning

Koopt u in Griekenland een stuk grond om een huis te laten bouwen dan hebt u een bouwvergunning nodig. Belangrijk hierbij is de oppervlakte van het perceel. Binnen de bebouwde kom mag u vrijwel onbeperkt bouwen. Buiten de bebouwde kom heeft u minimaal 4.000 m2 nodig om te kunnen bouwen. Een afwijking op deze regel kan een overgangsgebied zijn; op de grens van binnen- en buiten de bebouwde kom. Hier mag u op 2.000 m2 grond bouwen. Een bouwvergunning is vier jaar geldig. In die tijd kunnen bestemmingplannen wijzigen; let bij het kopen van grond op de rechtsgeldigheid om te mogen bouwen. Zonder deze geldigheid heeft u alleen een stuk landbouwgrond.

Hypotheek

In Griekenland kunt u op basis van uw inkomen, uw leeftijd en de waarde van het te kopen object, een hypotheek afsluiten. De looptijd van een hypotheek is over het algemeen korter dan in Nederland. Een gebruikelijke looptijd is 15 jaar maar u kunt ook kiezen voor 10 of 20 jaar. De meeste Griekse banken hebben een hypotheekpakket met hun rentevoorwaarden. Alle benodigde papieren voor een hypotheekaanvraag moeten door een beëdigd Griekse tolk zijn vertaald.

Terug naar woningaanbod

de Dorische bouwstijl

De Oude Grieken waren goede bouwers. Ze wisten veel van architectuur (bouwkunst) af , de Dorische bouwstijl. De lange pilaren (die zuilen heten) zijn op het eind heel simpel plat. Zo’n zuil bestond uit meerdere stukken, die op elkaar gestapeld waren. Het platte gedeelte wordt het kapiteel genoemd.

dorische bouwstijl