Het gratis portaal voor buitenlandse woningen

Huis kopen in Malta ?

Ondertekening van het voorlopige contract houdt tevens in dat een geldbedrag ter hoogte van 10% van de koopprijs als borg wordt gestort bij de makelaar of notaris. Deze borg komt aan de verkoper toe als de koper besluit zonder enige geldige wettelijke reden van de koop af te zien.

Het voorlopige contract is in het algemeen drie maanden geldig (zoals bij wet voorzien) of zo lang als beide partijen gezamenlijk hebben afgesproken. In de tussenliggende periode van het tekenen van het voorlopige contract en het eindcontract, zal de door de koper in de hand genomen notaris het noodzakelijke eigendomsonderzoek doen en indien noodzakelijk de aanvraag indienen voor de koopvergunning bij het Ministerie van Financiën.

Wanneer de vergunning wordt afgegeven en het onderzoek naar het eigendomsrecht van de verkoper positief is afgesloten, kan het definief contract worden getekend, waarbij de verkoopakte wordt opgesteld door de notaris van de verkoper. Het resterende bedrag van de koopprijs, leges en notariskosten wordt betaald als het eindcontract getekend wordt en het eigendom leeg wordt opgeleverd aan de koper (1% van de leges moet worden betaald bij het tekenen van het voorlopige contract).)

KOSTEN

Onkosten verbonden aan het kopen van onroerend goed:

Leges voor documenten – 5%
Notariskosten – (ongeveer 1% tot 3%)
Onderzoek en registratie – €475 (ongeveer)
Leges Ministerie van Financiën – €235

N.B. De koper is verantwoordelijk voor de betaling van de bovenvermelde onkosten, terwijl de makelaarskosten voor rekening komen van de verkoper.


VOORWAARDEN VOOR KOPEN VAN ONROEREND GOED

Personen die GEEN inwoner zijn van een Europese lidstaat mogen onroerend goed kopen nadat ze de benodigde vergunning (AIP-vergunning) hebben gekregen, volgens artikel 246 van de wet van Malta van het Ministerie van Financiën, tenzij ze onroerend goed kopen in speciaal aangewezen gebieden.

De betreffende vergunning wordt in het algemeen binnen zes weken afgegeven, onder de volgende voorwaarden:

De waarde van het aan te kopen onroerend goed moet hoger zijn dan € 104,000 voor appartementen/maisonnettes en € 173,130 voor huizen. Deze waarden zijn verbonden aan een prijsindex en kunnen derhalve herzien worden.
Het eigendom mag uitsluitend als woning gebruikt worden door de aanvrager en zijn/haar familie. De voorwaarde vervalt als de aanvrager de betreffende vergunning toegewezen krijgt om het eigendom te verhuren (Zie Uw eigendom verhuren).
Het gekochte onroerend goed mag niet worden verkocht of anderszins worden aangepast om het op te splitsen in meer dan één wooneenheid.

De hierboven genoemde personen mogen slechts één onroerend goed bezitten in Malta en Gozo (uitgezonderd in speciaal aangewezen gebieden waar men meer dan één onroerend goed mag kopen). Op het moment dat de aanvrager een object heeft gekocht in Malta en een ander onroerend goed wenst te kopen, nadat het eerste eobject is verkocht, is dit toegestaan als de betreffende vergunning is verkregen bij het Ministerie van Financiën. Vergunningaanvragen om een ander onroerend goed te kopen worden gewoonlijk toegewezen, onder voorwaarde dat het eerste eigendom verkocht is.

Burgers van alle EU-lidstaten die LANGER dan de vereiste minimumperiode van vijf achtereenvolgende jaren in Malta hebben gewoond voor de datum van aanschaf van het onroerend goed, mogen zonder belemmering meer dan één onroerend goed aanschaffen zonder dat de verplichting bestaat een vergunning aan te vragen.

EU-burgers die KORTER dan de vereiste minimumperiode van vijf achtereenvolgende jaren in Malta hebben gewoond voor de datum van aanschaf van het onroerend goed, maar het voornemen hebben om hun primaire woning in Malta te kopen, d.w.z. in Malta te komen wonen, hebben geen vergunning nodig volgens Artikel 246. Tevens hebben zij geen vergunning nodig om onroerend goed te kopen voor hun bedrijfsactiviteiten of voor de levering van diensten.

Speciaal aangewezen gebieden: Malta en Gozo gaan prat op een uitstekende selectie luxueuze onroerend-goedprojecten die door de plaatselijke autoriteiten zijn aangemerkt als speciaal aangewezen gebieden, waarvoor absoluut geen beperkingen gelden met betrekking tot aankoop door buitenlanders.

Verspreid over de twee eilanden vertegenwoordigen deze gebieden recentelijk ontwikkelde projecten die zijn bedoeld om te voorzien in woonhuizen in het bovenste marktsegment, vaak bestaande uit een cluster van appartementen, maisonnettes en penthouses die met een gemeenschappelijk thema zijn gebouwd op een groot stuk land, vaak met toegevoegde waarde in de vorm van de locatie, voorzieningen en afwerking. Hiertoe behoren onder andere Portomaso en Pendergardens in St Julians, Tigne Point en Fort Cambridge in Sliema, woningen in Fort Chambray en Kempinsky in Gozo, Tas-Sellum Village in Mellieha, St Angelo Mansions in de Vittoriosa Marina, Ta’ Monita en Metropolis

Buitenlanders (EU en niet-EU) kunnen binnen projecten in speciaal aangewezen gebieden zo veel eenheden kopen als ze willen, zonder dat ze een AIP-vergunning nodig hebben. Daarom gelden de bovengenoemde voorwaarden niet voor dergelijke aankopen.

Terug naar woningaanbod

Eu burgers en het tweede verblijf

Inwoners van alle EU-lidstaten, inclusief inwoners van Malta die korter dan 5 opeenvolgende jaren in Malta hebben gewoond, hebben een AIP-vergunning nodig om onroerend goed te kopen als tweede verblijf, bijv. een vakantiewoning.

Malta