Het gratis portaal voor buitenlandse woningen

Woning kopen in Portugal


ADVOCAAT

U kunt uw advocaat in Portugal vergelijken met uw notaris in Nederland.
Taken van de advocaat:
-Opmaken van het voorlopig koopkontrakt contracto do promessa compra e venda
-onderzoek naar beslagen en schulden op het huis
-eigendomspapieren/titel en kadastraal onderzoek van de verkopende partij
-uitzoeken of buren (bv boeren) van het te koop staande huis/perceel recht van eerste koop hebben.
-onderzoek of alle nutsvoorzieningen zijn betaald door de vorige eigenaar.
-onderzoek of de woning legaal is gebouwd ,woonvergunning Licenca de Habitalidade/utilizacao
-ook kan deze advocaat zorg dragen voor de betaling van de overdrachtsbelasting IMT.
De kosten voor een advocaat bedragen tussen de 1 en 1.5% van de aankoopsom.

OVERDRACHTSBELASTING IN PORTUGAL IMT
Als u een huis in Portugal koopt, bent u overdrachtsbelasting schuldig aan de gemeente.
Deze overdrachtsbelasting wordt geheven over de verkoopwaarde van het onroerend goed,
zoals die staat vermeld in het koopkontrakt.
IMT dient voorafgaand aan ondertekening van de notariele akte te zijn betaald.
Pas als IMT is betaald kan de overdracht bij de notaris plaatsvinden en worden ingeschreven in het kadaster.
IMT wordt betaald door de koper.

De overdrachtsbelasting in Portugal IMT, is in een tabel ingedeeld.

Tot €81.600,- is vrijgesteld van IMT
van €81.600,- tot €110.000,- IMT 2%
van €110.000,- tot €150.000,- IMT 5%
van €150.000,- tot €250.000,- IMT 7%
van €250.000,- tot €500.000,- IMT 8%
van €500.000,- tot en hoger IMT 6%
Voorbeeld: Stel u wilt een huis kopen van €190.000,-
Wat betaalt u dan aan overdrachtsbelasting?

€190.000,- - €150.000,- = €40.000,- : 7% = €2.800,-
€150.000,- - €110.000,- = €40.000,- : 5% = €2.000,-
€110.000,- - €81.600,- = €28.400,- : 2% = €568,-
TOTAAL AAN OVERDRACHTSBELASTING €5368,-

NOTARIS
Nadat het voorlopig koopkontrakt door de advocaat is opgemaakt en alles in orde is bevonden en
door de verkopende partij en kopende partij ondertekend is en
de overdrachtsbelasting IMT is voldaan, kan bij de notaris de overdracht plaatsvinden.
Escritura de compra e venda

REGISTRATIEKANTOOR conservatorio
Als de overdracht bij de notaris heeft plaats gevonden, moet de akte in het registratiekantoor ingeschreven worden
en is de overdracht definitief.

De kosten van de notaris & registratie bedragen ongeveer 1 % van de aankoopsom.

bron : huisportugal.nl 

Terug naar woningaanbod

Geschiedenis , de Lusitaniërs

De oudste bewoners van Portugal waren de Lusitaniërs, een volk van herders en jagers, dat zich lang verzette tegen de opmars van de Romeinen . Toen het Caesar eindelijk lukte het gebied te veroveren, doopte hij het Lusitania. In de tijd van de Romeinen werden er vele wegen aangelegd, waarlangs steden en dorpen ontstonden.

Lusitaniërs