Het gratis portaal voor buitenlandse woningen

Nieuwe Spaanse hypotheekwet, nog weer lastiger voor buitenlanders

Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

1. Hypothecaire executie
Hypothecaire executie is de procedure voorafgaand aan de inbeslagname van het huis als gevolg van het niet aflossen van de termijnen. Als deze situatie zich voordoet in de eerste helft van de looptijd, wordt de procedure pas geactiveerd na 12 maanden - voorheen was dat drie maanden - of totdat het gaat om een bedrag van 3% van de schuld. In de tweede helft van de looptijd zijn dat 15 maanden of een bedrag dat gelijk staat aan 7% van de schuld.

2. Subrogatie
Het wordt makkelijker om van bank de wisselen, omdat de subrogatiecommissie, die schommelde tussen 0,25% en 1%, verdwijnt, afhankelijk van het jaar waarin de woning werd gekocht. De compensatie wordt vastgesteld op basis van de geïnde en nog openstaande rente en de kosten die komen kijken bij van het formaliseren van de hypotheek. In de eerste drie jaar van de lening bedragen de subrogatiekosten 0,15%.

3. Aflossing lening
De commissie voor het voortijdig aflossen van hypotheken met een vaste rente is gehalveerd (2% gedurende de eerste 10 jaar en daarna 1,5%), terwijl in het geval van variabele rente gekozen moeten worden tussen een aflossingsperiode van 3 of 5 jaar (commissies van respectievelijk 0,25% en 0,15%).

··································································································

4. Vernieuwing
Afnemers die ontevreden zijn met de hypotheekvoorwaarden kunnen deze wijzigen zonder dat de entiteit provisies voor de schuldvernieuwing in rekening brengt.

5. Hypotheekkosten
De klant betaalt alleen de taxatie. De rest van de kosten worden betaald door de bank (management, IAJD, notaris en registratierechten).

(Alsof de bank deze kosten niet gaat doorberekenen …)

Voor de overige wijzigingen lees het volledige artikel op onze website.
Het volgende punt vermelden we nog nadrukkelijk in deze mailing, omdat dit grote impact heeft op buitenlandse kopers:

12. Notaris
De notaris moet de koper vooraf een vragenlijst laten invullen om er zeker van te zijn dat deze alle voorwaarden van de lening begrijpt.

Hieruit kan geconculeerd worden dat óf (1) de overheid de banken en andere hypotheekverstrekkers niet vertrouwt óf (2) de consument niet al te hoog inschat. Gezien de wijze waarop de wijzigingen zijn doorgevoerd lijkt het het eerste punt te zijn.

De cliënt is hierdoor verplicht om twee keer naar de notaris te gaan en deze moet ervoor zorgen dat hij/zij begrijpt wat hij/zij gaat ondertekenen.

Oplossing EuroEconomics
In geval de koper uit het buitenland komt, zal hij/zij dan twee keer over dienen te komen, ook als het eigenlijk niet uitkomt.

Met EuroEconomics willen wij het onze relaties makkelijk maken en hebben wij ook hier een oplossing voor.

Wij werken met door de Spaanse notaris goedgekeurde volmachten, waardoor één bezoek aan de notaris voldoende is.

Wil je toch twee keer komen? Welkom! Wij gaan dan beide keren mee om er voor te zorgen dat alles tot in de puntjes geregeld is en perfect verloopt.

Nieuwe Spaanse hypotheekwet, nog weer lastiger voor buitenlanders

Paella