Het gratis portaal voor buitenlandse woningen

Nieuwe box 3 regeling raakt tweede woning in buitenland

Als inwoner van Nederland kreeg u vervolgens vrijstelling van Nederlandse box 3 belasting. Tot 2017 was dat allemaal logisch en probleemloos. Dat kwam omdat het forfaitair rendement altijd 4 procent was en het vaste belastingtarief 30 procent bedroeg. Maar..

Met ingang van 2017 is in de inkomstenbelasting de box 3 regeling zodanig gewijzigd dat hierdoor Nederlanders met een tweede woning in het buitenland in negatieve zin fiscaal worden geraakt. Nederlanders met buitenlands onroerend goed moeten sinds 2017 meer box 3 belasting betalen omdat ze niet meer de volledige belastingvrijstelling krijgen ter voorkoming van dubbele belasting terwijl men daar wel recht op heeft volgens de wet. Om deze reden heeft Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. ervoor gekozen om namens een cliënt met een tweede woning in het buitenland een rechtszaak te starten tegen deze box 3 heffing.

Sinds 1 januari 2017 is er qua rendementsfictie een nieuwe progressieve staffel: de vaste 4 procent is ingeruild voor een drie schrijven systeem dat begint bij 2,87 procent in de eerste schijf en eindigt met 5,39 procent verondersteld rendement in de hoogste schijf (het zogenoemde 1 miljoen plus-vermogen). Het belastingtarief is ongewijzigd gebleven, te weten 30 procent.


Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting
Voor buitenlands onroerend goed gold in box 3 altijd een vrijstelling. De 'stenen' worden immers altijd alleen maar belast in het land waar ze zijn gesitueerd. Een Nederlander met een tweede woning in Frankrijk betaalt de belasting over die tweede woning dus in Frankrijk. En in Nederland zelf hebt u dan recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting (hierna: aftrek tvvdb) via een belastingverdrag of via de zogenoemde eenzijdige regeling. De aftrek tvvdb voor dit soort 'inkomen' uit zo'n tweede woning in het buitenland wordt verleend via de vrijstellingsmethode. U zou denken dat 'vrijstelling' betekent dat u in Nederland dan dus niets meer hoeft te betalen aan box 3 inkomstenbelasting. Dat was ook tot en met 2016 het geval. Vrijstelling was ook daadwerkelijk 100 procent vrijstelling.

Vrijstelling werkt niet meer volledig
Maar in het nieuwe box 3 systeem gaat die vlieger helaas niet meer op en moet u toch wat Nederlandse belasting betalen. De vrijstelling werkt dus niet meer volledig. En de oorzaak daarvoor is dat de belastingdienst de vrijstelling berekent via de evenredigheidsmethode. Als u dan bij een gelijkblijvend belastingtarief wel een oplopende rendementsfictie hanteert (van 2,87 procent in de eerste schijf, 4,6 procent in de tweede schijf en daarboven 5,39 procent) dan werkt die evenredigheidsmethode zo uit dat u toch een beetje Nederlandse belasting betaalt over de buitenlandse tweede woning. Vrijstelling is dus geen vrijstelling!

De boosdoener is de oplopende rendementsfictie die de belastingdienst heeft bedacht. Het is deze fictie die er toe leidt dat er in Nederland belasting betaald moet worden, terwijl recht bestaat op vrijstelling. De belastingbetaler die het hier niet mee eens is, moet te zijner tijd tijdig bezwaar maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting inzake het jaar 2017 (en eventueel ook voor de daaropvolgende jaren).

Dien tijdig een bezwaarschrift in
Heeft u een buitenlandse woning? Dan kunt u door middel van een bezwaarschrift tegen uw aanslag inkomstenbelasting 2018 aanhaken bij, de lopende procedure die Grant Thornton momenteel voert. Om aan te haken, moet u eerst een bezwaarschrift tegen de box 3 heffing op uw buitenlandse woning (tijdig) indienen. Uw bezwaar is tijdig ingediend als u binnen zes weken na dagtekening van uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 uw bezwaarschrift naar de belastingdienst heeft gestuurd. Gebruik hiervoor ons modelbezwaarschrift. Deze kunt u voor 65 euro downloaden. Vul uw persoonlijke gegevens in en verstuur het bezwaarschrift tijdig naar de belastingdienst.  

Nieuwe box 3 regeling raakt tweede woning in buitenland