Het gratis portaal voor buitenlandse woningen

Update :Nieuwe stap naar één Europese markt voor onroerend goed transacties

 
Nederlandse kopers kunnen bij de Nederlandse notaris zowel de overdracht van hun tweede buitenlandse huis als de vererving van dat huis regelen !

 Netwerk Notarissen zullen daarom hun expertise van buitenlandse rechtsstelsels zoals Spanje en Portugal uitbreiden en een pilot met CROBECO starten”. Het project is opgezet door de associatie van Europese Kadasters en Land Registers ELRA (European Land Registry Association). Onderdeel van het project is een online platform dat Nederlandse notarissen niet alleen toegang geeft tot het buitenlandse kadaster maar ook informatie geeft tot allerlei buitenlandse regels. Doel van het project is het bevorderen van: • het consumentenvertrouwen bij aankoop buitenlands onroerend goed; • economisch herstel in de EU; • een Europese markt voor onroerend goed. Wim Louwman, voormalig hoofdbewaarder van het Nederlandse Kadaster en nu manager van het CROBECO project: “CROBECO wil het ontstaan van een Europese onroerend goed markt faciliteren met respect voor verschillen in nationale wetgeving. Daartoe kan assistentie door plaatselijke deskundigen elektronisch worden ingehuurd en kunnen officiële buitenlandse documenten worden opgevraagd". Aan het CROBECO project wordt deelgenomen door Nederland, Engeland, Wales, Portugal en Spanje. Door de algemene opzet van het platform is de uitbreiding naar andere EU-landen eenvoudig mogelijk.

February 20, 2019
Dublin, 7th -8th February 2019 The 4th Training Session of the IMOLA II project was held in Dublin on the 7th and 8th February according to the activities scheduled in the Governance Plan. This seminar brought together a large number of national authorities designed as Contact Points (CPs) of the European Land Registry Network (ELRN) […]

Update :Nieuwe stap naar één Europese markt voor onroerend goed transacties