Het gratis portaal voor buitenlandse woningen

SUPERBONUS of 110 % granted by the Italian State

Vraagprijs € 2.700.000,- *

Hotel in Calabrie , Italie

English below
Casus : u heeft Euro 10.000 onkosten aan verrricht werk , uw vergoedig betreft dan Euro 11.000 . Een geste van de Italiaanse overheid ism. Europa. Vraag de de link voor de betreffende informatie maar de hulp van een accountant is inbegrepen om dit voor u te helpen realiseren !

Wij kunnnen aanbieden een Hotel in Calabri? , Itali?, wegens leeftijd en gezondheidsredenen.
Nieuwe prijs, onderhandelbaar , vraag de naar uiterste laatprijs. Een 4-sterrenhotel in Calabri? (Itali?) in uitstekende staat.

Mededeling van de SUPERBONUS van 110 % toegekend door de Italiaanse staat voor de renovatie van hotels . Nog enkel voor dit jaar 2022.
Ik zou u willen informeren dat de Italiaanse staat een wet heeft uitgevaardigd die een "SUPERBONUS" van 110% toekent aan bedrijven die commercieel onroerend goed renoveren en dit kan u ook, als u het hotel koopt en renoveert zonder uitgaven ! De inning van de "Superbonus" kan rechtstreeks worden gedaan via "Bronbelasting" op belastingen of via overschrijving naar een vertrouwde bank. #hotels #vastgoed #vastgoed #recht , vraag dus naar de link info. Zoals gezegd hebben wij deskundigen die u hierbij helpt.

Gebouwd en geopend in 2003. Resort is momenteel gesloten wegens ziekte van de eigenaar, maar wordt constant binnen en buiten onderhouden. Het hotel is ongeveer 4 jaar gesloten geweest, maar er is een bewaker / onderhouder die voorziet in alle behoeften waarvoor het in uitstekende staat is, en met alle actieve en geldige licenties. Verkoop is door bedrijfsaandelen. Hotel beschikt over alle benodigde vergunningen voor restaurants, alcohol, etc.. Het gebouw en het perceel zijn in volle eigendom (geen lease)

93 kamers (totaal 200 bedden). Alle kamers hebben airco, koelkast, kleuren TV, ensuite badkamers. 3 suites hebben een jacuzzi
3 eetzalen + 2 bars
4 vergaderzalen 30 tot 300 zitplaatsen
Olympisch zwembad buiten + binnenbad met stroomopwaarts en jets (volledig uitgerust met kleedkamers en douches)
Fitnessruimte met kleedkamers Dit alles zou ideaal zijn voor een wellnessresort!
Concessie van een strand 1200 m2
Grote professionele keukens met inloop koelkasten. Volledig uitgeruste wasruimtes
Parking 500 m? + overdekte garage van 200 m?

Prijs voor beste regio 2016: Calabri? eletta miglior regione del mondo a Washington.

Het zwembad is een olympisch zwembad met vergunning, dat is 50 meter bij eenentwintig, en is getest door de Nationale Zwemfederatie voor zwem- en waterpolowedstrijden, aangezien de diepte van het zwembad 1,40 bij 20 meter is en twee meter voor de andere dertig. We hebben al zwemwedstrijden en trainingen voor waterpoloteams gedaan. Er is ook een overdekt verwarmd en ontvochtigd zwembad, met twee tegenstroomzwemmen en 12 hydromassagestralen, verbonden met een fitnessruimte van 200 vierkante meter, met kleedkamers, badkamers en douches voor mannen, vrouwen en scheidsrechters, evenals een grote ruimte met uitzicht op zee.
----------------------------------------------------------------
Case: you incurred ?10,000 in expenses for work, your reimbursement then amounts to ?11,000. A gesture of the Italian government in collaboration with. Europe. Please ask for the link for the relevant information but the help of an accountant is included to help realize this for you.

We can offer a Hotel in Calabria , Italy, due to age and health reasons.
New price, negotiable, ask for last price. A 4 star hotel in Calabria (Italy) in excellent condition.

Communication of the SUPERBONUS of 110 % awarded by the Italian State for the renovation of hotels . Only for this year 2022.
I would like to inform you that the Italian state has enacted a law that grants a "SUPER BONUS" of 110% to companies that renovate commercial real estate and this you can also, if you buy the hotel, renovate without spending, or even earn something. The collection of the ?Super Bonus? can be made directly through ?Withholding Tax? on taxes or by bank transfer to a trusted bank. #hotels #real estate #real estate #recht, so ask for the link info.

Built and opened in 2003. Resort is currently closed due to owner's illness but is constantly maintained inside and out. The hotel has been closed for about 4 years, but there is a security guard/maintainer who caters to all needs for which it is in excellent condition, and with all active and valid licenses. Sale is by company shares. Hotel has all necessary permits for restaurants, alcohol, etc.. The building and the plot are in full ownership (no lease)

93 rooms (total 200 beds). All rooms have air conditioning, fridge, color TV, ensuite bathrooms. 3 suites have a jacuzzi
3 dining rooms + 2 bars
4 meeting rooms 30 to 300 seats
Outdoor Olympic pool + indoor pool with upstream and jets (fully equipped with changing rooms and showers)
Gym, changing rooms? All this would be ideal for a wellness resort!
Concession of a beach 1200 m?
Large professional kitchens with walk-in refrigerators. Fully equipped washrooms
Parking 500 m? + covered garage of 200 m?
The pool is a licensed Olympic size pool which is 50m by 9pm and has been tested by the National Swimming Federation for swimming and water polo competitions as the depth of the pool is 1.40m by 20m and two meters for the other thirty. We have already done swimming competitions and training for water polo teams. There is also an indoor heated and dehumidified swimming pool, with two counter-current swims and 12 hydromassage jets, connected to a 200 square meter gym, with changing rooms, bathrooms and showers for men, women and referees, as well as a large space with sea views.
Vraagprijs € 2.700.000,- *

02-01-2023 14:39:19, 16245 views* Prijzen onder voorbehoud van typfouten/inleesfouten.

Bekijk op de site van de makelaar

Geografische Locatie

Land : Italie
Regio : Calabrie
Plaats : Hotel in Calabrie

Makelaar

Tweedewoning
06-12995359
www.tweede-woning.eu

* is een verplicht veld