Het gratis portaal voor buitenlandse woningen

Prachtige hoeve, appartementen en grond met vijvers te koop!

Vraagprijs € 800.000,- *

Jevisovice, Tsjechië

Deze voormalige hoeve, enkele gebouwen en grond genaamd Nemcicky dvur (Nemcice-hoeve) liggen in het kadastrale gebied Strelice u Jevisovic. Ze is gelegen tussen de dorpen Jevisovice en Slatina in het district Znojmo, postcode 671 53, ongeveer 1,5 km ten noordoosten van het bebouwde gedeelte van Strelice. Dit dorp sluit qua bebouwing aan op Jevisovice en maakt een deel uit van het recreatiegebied rond de Jevisovice-stuwdam.

In 1995-2002 vond een gehele reconstructie plaats. De hoeve bestaat uit een ommuurde binnenplaats (grootte ca. 0,8 ha) met poort, Rentmeestershuis met restaurant voor 50 personen, woning en faciliteiten van de beheerder, drie rijtjeshuizen met vijf aparte ingangen waar in totaal 12 ingerichte appartementen voor ca. 50 personen zijn en het gebouw van de voormalige graanschuur (grootte 84x12,6 m).

Het complex heeft verschillende gebruiksmogelijkheden, afhankelijk van het (bedrijfs)doel van de eigenaar. Bij de hoeve zijn nog twee meertjes: in de directe nabijheid van de hoeve, achter het restaurant, is een vijver (grootte 0,5 ha) en de tweede vijver (grootte 2 ha) ligt ong. 700m van de hoeve. Beide meertjes zijn geschikt als recreatiegebied en men kan daar vissen. In de hoeve zijn ook sportfaciliteiten, een mooie ruimte voor barbecues en er is ruimte voor diverse evenementen. Parkeren kan men binnen de hoeve.

In de omgeving is prachtige natuur. Fietspaden zijn er in de richting van het zuidelijke gedeelte van district Znojmo tot over de grens met Oostenrijk, die zowel het wijngebied van Znojmo-regio als de Oostenrijkse wijnregio doorkruizen, met mogelijkheid wijnkelders te bezoeken, wijn te proeven en het historische stadsdeel van Znojmo te bezichtigen.

Bij de hoeve horen weilanden ter grootte van ca. 1,9 ha.

De hoeve is te bereiken via een verharde weg vanuit Strelice, die van de weg Strelice-Slatina naar het zuiden loopt. De locatie is goed bereikbaar, de hoeve ligt ongeveer 20 km ten noordwesten van Znojmo en ong. 10 km ten oosten van de grote weg E 59 (Jihlava-Wenen), 202 km van Praag.

Civieltechnische infrastructuur:
Op deze plaats is geen aansluiting op de gemeentelijke waterleiding of riolering. Afvalwater wordt van de hele hoeve naar een centrale afvalwaterzuiveringsinstallatie geleid, via een ondergrondse septic die regelmatig moet worden geleegd. Waterbevoorrading door gebruikswater geschiedt vanuit een eigen waterbron, drinkwater moet worden aangebracht.
De hoeve is aangesloten op de elektriciteits- en gasleiding.

Voormalige graanschuur
Een gelijkvloers gebouw zonder kelder (oorspronkelijk de graanschuur en stallen), zonder kadastraal nummer, gelegen op percelen grond nr. 71/6, 71/5, 71/4 en 71/3. Bebouwd oppervlak 750 m?, afmeting 60 x 12.6 m, hoogte parterre 6,3 m, hoogte van de nok 6,3 m, 150 jaar oud. Muren van gemengd materiaal, 80-120 cm dik, gewelfde plafonds, massief houten kopgebint, dakpannen. Het gebouw is in drie zelfstandige vleugels opgedeeld, met een houten poort. Betonnen vloeren, gedeeltelijk elektrische installatie. De reconstructie besloeg de buitenmantel van het gebouw, vervanging van ijzeren elementen (goten) en isolering van draagmuren en vond in 2009 plaats. Tegenwoordig wordt het gebouw als opslagplaats gebruikt en af en toe voor het stallen van paarden of kleine vee.

Woonhuis nr. 112 - Rentmeestershuis
Een gebouw met zolder, gedeeltelijk met een kelder, gelegen op perceel grond nr. 71/6. Bebouwd oppervlak 590 m?, afmeting 25x20 + 7x6,5 + 7x6,5 m, hoogte parterre 3,6 m, hoogte nok 7,8 m, 150 jaar oud. Kelder van massief metselwerk en met gewelfde plafonds van bakstenen wordt af en toe als wijnbar gebruikt. Stenen trap naar de kelder. De begane grond is van massieve muren, plafonds van houten balken en gemetseld gewelf, betonnen vloer, dubbele en enkelvoudige ramen, panelen deuren. Op de begane grond bevindt zich de woning van de beheerder, een restaurant voor 50 personen, keuken, gastenlounge, receptie en technische faciliteiten. Zolder met afmeting 20 x 25 m, hoogte nok 7,8 m, dakramen, wordt af en toe gebruikt als fitnesszaal. Het gebouw werd compleet gereconstrueerd in 2000-2002, inclusief waterleiding, afvoeren, elektrische installatie, gas, reconstructie van plafonds en het kopgebint. Het gebint werd verder versterkt met een stalen constructie als voorbereiding voor een zolderverbouwing, waar de capaciteit van accommodatie voor gasten aanzienlijk kan worden uitgebreid. De zolder werd nog niet verbouwd, het project is ter beschikking.
Bij de achtermuur van het gebouw is een betonnen buitenterras zonder afdak, met uitzicht naar de vijver.

Woonhuizen nr. 6, 12 en 15 - appartementen

Drie woonhuizen maken samen een aparte sectie van de bebouwing uit op percelen nr. 71/8, 71/9 en 71/11. Huizen zijn gemetseld, zonder kelder, gelijkvloers en met aangepaste zolder boven de hele plattegrond. Op zolder zijn dakkapellen. Huizen zijn ongeveer 150 jaar oud. In 1936 werden verticale constructies, plafonds en vloeren gereconstrueerd. In 1997 vond een complete reconstructie van deze huizen plaats om appartementen te creeren. Bij de reconstructie is een nieuw kopgebint gezet, nieuwe dakpannen, zolder is verbouwd, binnenverbouwing vond plaats en een nieuwe waterleiding, riolering en verwarming is aangelegd.
Funderingen zijn oorspronkelijk, bestaan uit stenen banen met voeten van beton met grind, met later aangebrachte coating als isolering tegen grondvochtigheid. Het metselwerk van het object is gedeeltelijk gemengd, gedeeltelijk al van nieuwere bakstenen. Muren zijn 0,30 - 0,45 m dik. Binnenmuren zijn van bakstenen. Plafonds zijn van houten balken met houten planken en pleister op riet. Zadeldak, houten kopgebint met gordingen, dakbedekking van eenvoudige keramische dakpannen - beverstaarten. Dak op zolder is warmtege?soleerd en beslagen met gipsplatenconstructie. Binnenpleisters zijn van dubbellaags kalkpleister. Op gevels is gekleurd silicaatpleister aangebracht, zonder warmte-isolering. Binnentegels zijn klassieke muurtegels (keuken en sanitaire voorzieningen). Vloeren in woonkamers zijn van vloerbedekking op betonnen vloer met dekvloer van cement. Vloeren in overige kamers zijn van klassieke keramische vloertegels. Houten deuren, vol of met inzetpanelen. Houten ramen met kantstukken.
In deze drie huizen zijn in totaal 12 zelfstandige appartementen 2+1 en 1+1 met eigen sanitaire voorziening (WC, wasbak, douche). Er zijn vijf zelfstandige voordeuren die naar de appartementen leiden.
Verwarming van huizen nr. 6 en 12 geschiedt middels elektrische convectors, huis nr. 15 wordt verwarmd door een gasketel. Voor warm gebruikswater zijn er elektrische boilers.
Elk huis heeft een eigen elektrometer.

Vijver

Vijver op perceel grond nr. 1158 groot 5.321 m? staat in het kadaster van onroerende zaken als wateroppervlak ingeschreven.
Het is een meertje met functie in het landschap en mogelijkheid om te vissen. De vijver is van het valleitype met een lage dam, lang 38 m, damkruin breed 3,8 m. Gewone diepte is 1,5 m. Vijver wordt gevoed met water van de beek via een aanvoerriool lang 10 m. Afvoer loopt via een buis. Om de vijver meer intensief voor het vissen te kunnen gebruiken moet de vijver van modder worden ontdaan.

Buitenvoorzieningen
- hekwerk
De hoeve is compleet omheind met een muur van gemengd materiaal (steen, baksteen), 45-60 cm dik, met pleister, op de top dakpannen. Hoogte 2,5 m, totale lengte 210 m. Reconstructie werd in 1995 voltooid.
- waterbron
Gegraven waterput op perceel grond nr. 1153/3 in het midden van de hoeve, conische vorm met een bodemdiameter van 1,1 m en 1,6 m bij het oppervlak, ca. 10 m diep. De waterput is inwendig met natuursteen bekleed, met stenen bovenmetselwerk 40 cm boven het terrein. De bron is met een tweedelige houten luik afgedekt. Boven de waterbron staat een afdakje tegen regenwater. De waterbron is uitgerust met een duikwaterpomp Nautila en voorziet de hoeve van gebruikswater.
- binnenplaats
Onbebouwd gedeelte van percelen grond nr. 1387, 71/3,71/4, 1153/3, 71/5, 71/6, 71/10, 1386, 71/11, 71/8 en 661/16 die een licht hellende ommuurde binnenplaats cre?ren, groot 0,8 ha, begroeid met gras en met sierstruiken, waar een toegangsweg doorheen loopt en een omheinde speelplaats ligt. Tegenwoordig wordt de binnenplaats voor het parkeren en de recreatie gebruikt.
- Atrium
Een gestileerd gereconstrueerde buitenmuur van een gesloopt gebouw 20 x 10 m op perceel grond nr. 1386, een apart met gras begroeid atrium met open vuurplaats en voorbereiding voor een tuinkeuken. Het kan gebruikt worden voor tuinfeesten en barbecue?n.
- Grond buiten de hoeve
Ca. 1,9 ha percelen grond die samen een geheel vormen, vooral ten zuiden van de hoeve en in een baan die de hoeve met waterreservoir Bukovina ten oosten van de hoeve verbindt. Tegenwoordig gebruikt als weide voor paarden en hooiland.
- Waterreservoir Bukovinka
Waterreservoir groot 2 ha, gebouwd in 1975 op de Slatinsk?-beek, ca. 700 m ten oosten van de hoeve. Dam is 84 m lang, damkruin 5 m breed, maximale hoogte dam is 7 m. De aanvoeroever is met betonnen tegels 50x50x10 cm versterkt. Aan de voet van de helling zijn natuurstenen en kiezels. Afvloeiingsvoorziening van stalen buizen met een diameter van 500 cm. In de montageschacht is een schuifafsluiter met montage-inzet. Het dambouwwerk bevindt zich op percelen grond nr. 648/2, 642/11, 642/5, 1389/4, 1389/2, 1389/3, 1390, 1391, 1392, 1393, 649/1, waarvan 51 % te koop staan aangeboden. De rest van de percelen is in eigendom van andere eigenaren (gemeente Strelice, Tsjechisch Bosbeheer en locaal landbouwbedrijf). Het dambouwwerk staat niet ingeschreven in het kadaster van onroerende zaken (volgens de nieuwe wetgeving kan de inschrijving al wel plaatsvinden).
Het waterreservoir groot in totaal 2 ha op percelen grond nr. 642/2, 642/8, 642/9, 642/14, 642/15, 642/16. 642/17, 648/3, 648/4, 648/5, 642/13, 642/6, 1274/2, 649 en 646 is in eigendom van verschillende eigenaren. Er worden 79 % van deze percelen te koop aangeboden. De resterende percelen grond zijn eigendom van de gemeente Strelice, Tsjechisch Bosbeheer en locaal landbouwbedrijf.
Het waterreservoir is verhuurd voor recreatieve sportvisserij.

Vraagprijs € 800.000,- *

27-03-2019 19:35:51, 394 views* Prijzen onder voorbehoud van typfouten/inleesfouten.

Geografische Locatie

Land : Tsjechië
Regio : Znojmo
Plaats : Jevisovice

Střelice u Jevisovic
671 53 Jevisovice

Makelaar

Willems

* is een verplicht veld