Het gratis portaal voor buitenlandse woningen

U wilt een huis kopen in Spanje …en nu ?

Koopovereenkomst en reservering

Nadat de voorwaarden voor de koop met de huidige eigenaar of projectontwikkelaar, in geval van nieuwbouw, zijn besproken, wordt de koopakte opgesteld. Als de reserveringsaanbetaling door u voldaan is, zal deze akte ondertekend worden. Na betaling van de reserveringskosten, wordt ‘uw’ woning van de markt gehaald, waarna u in principe van uw aankoop verzekerd bent. ‘In principe?!’ Ja, in principe. Als u namelijk, na het sluiten van de koopovereenkomst, uw eerstvolgende betalingsverplichting niet nakomt, heeft de verkopende partij het recht om de overeenkomst tot koop en verkoop te ontbinden en de woning opnieuw op de markt aan te bieden. De door u betaalde reserveringskosten worden in dat geval niet aan u terugbetaald.

Doorverkoop door verkoper

Indien de verkopende partij van een andere koper een beter voorstel krijgt omdat deze bijvoorbeeld bereid is om een hogere prijs te betalen, dan zou de verkoper dit uiteraard kunnen overwegen. Hij/zij moet er echter rekening mee houden, dat hij/zij u, als ‘eerste’ koper met wie hij een overeenkomst heeft gesloten, de door u betaalde reserveringskosten moet terugbetalen PLUS een boete van hetzelfde bedrag. Kortom: het dubbele van wat u aan de verkoper betaald heeft. Over het algemeen weerhoudt dit de verkopende partij ervan om ‘uw’ woning aan een ander door te verkopen, omdat de evt. meer-opbrengst niet opweegt tegen de kosten.

NIE-nummer

Als niet-Spanjaard dient u in elk geval op het moment van notariële eigendomsoverdracht van uw Spaanse woning te beschikken over een zgn. NIE-nummer (Número Identificación Extranjeros). Dit nummer is voor elke persoon uniek en indien u bijv. als partners een woning in Spanje aankoopt, dient u ieder afzonderlijk een NIE-nummer aan te vragen. Het NIE-nummer is een identiteitsnummer, dat o.a. gebruikt wordt voor belastingaangifte, maar ook nodig is voor het afsluiten van contracten bij nutsbedrijven, telefoonlijn, het aanvragen van verzekeringen, etc.

Volmacht
Als extra zekerheid kiezen veel kopers ervoor om een volmacht te verstrekken aan een advocaat in Spanje. Deze zal uw belangen behartigen als u niet zelf aanwezig kunt zijn. Een dergelijke volmacht wordt opgesteld door een notaris en ten overstaan van hem ook ondertekend. Met deze volmacht kan uw advocaat namens u onroerend goed aankopen, verkopen, betalingen doen, hypotheken regelen, contracten voor water, elektra en telefoon afsluiten, contracten controleren en ondertekenen, de escritura afwikkelen, verzekeringen afsluiten, etc. Uiteraard worden alle bovenstaande diensten in overleg met u uitgevoerd en u kunt de volmacht via de Spaanse notaris op elk moment weer intrekken. Voordeel van een dergelijke volmacht is, dat u wettelijk vertegenwoordigd wordt en dat alle documenten nog eens extra gecontroleerd worden.

Escritura

Op de overeengekomen datum wordt een afspraak ingepland voor de notariële overdracht van uw Spaanse woning. In Spanje kan onroerend goed, net zoals in Nederland en België, uitsluitend overgedragen worden door ondertekening van de escritura (akte van eigendom) ten overstaan van een Spaanse notaris. Indien u een volmacht heeft verstrekt en zelf niet aanwezig kunt zijn, zal uw advocaat dit document namens u ondertekenen, maar uiteraard bent u van harte welkom om dit persoonlijk te doen, óók als u een volmacht heeft verstrekt.

TIP: Zorg voor goede begeleiding                            
Omdat er vaak te lichtzinnig gedacht wordt over de aankoop van een Spaanse woning, komen kopers soms voor vervelende situaties te staan. Meegevoerd door de emotie rondom het toekomstige bezit van een eigen woning onder de Spaanse zon, worden zaken over het hoofd gezien of bepaalde belangrijke aspecten vergeten. Ook de taal kan voor veel kopers tot misverstanden leiden. Goede begeleiding en kennis van zaken zijn daarom essentieel om zonder zorgen een woning in Spanje te kopen. Bovendien is deze begeleiding, m.u.v. de evt. volmacht, voor u als koper gratis. Dus waarom zou u nog twijfelen om een professional in te schakelen…?!


zie verder ook :  De rol van de makelaar en de jurist in de aankoop of verkoop van een huis in het buitenland , http://www.tweedewoning.eu/news/item/21


Terug naar woningaanbod

De koper betaalt in Spanje geen makelaarskosten. Deze worden namelijk betaald door de verkoper.

se vende